Hoofdstuk 5 – Stress doodt neuronen

Neurologen uit de 19e eeuw wijten het ontstaan van Parkinson aan stress!

Dopamine stijgt bij plezier en daalt bij stress. Bij structurele stress sterven de neuronen waar dopamine in gemaakt wordt af. Als je de progressie van de ziekte wil vertragen dan is het essentieel om ten allen tijde persoonlijke, familie of sociale stress te vermijden!!!

Er bestaat een psychogene variant op Parkinson die door stress en angst via epigenetische processen kan worden aangezet. Wetenschappers hebben vastgesteld dat stress dopaminerge neuronen doodt. Iedereen met Parkinson en hun naasten herkennen dat de symptomen bij stress direct erger worden.

Mensen met Parkinson hebben niet altijd een goede manier om met stress om te gaan. Ze internaliseren negatieve gevoelens. Onze copingstijl om met stress om te gaan is afhankelijk van wat we in onze vroege jaren hebben meegemaakt. Ernstige ervaringen veroorzaken een definitieve hormonale en cellulaire verandering in het brein, waardoor cholinerge, dopamine en serotonine-circuits ontregeld kunnen raken. Teveel straf in de kinderjaren, te hoge eisen op het werk, verwijten thuis, maar ook verlies van een dierbare zijn dodelijk voor neuronen. Iedereen met Parkinson onderdrukt gevoelens, zoals een rigide Parkinson-persoonlijkheid gewend is. Veel Parkinson-patienten worden nooit boos, maar onderdrukken dat. Erg gevaarlijk, stelt de boekschrijver. Hij vervolgt: Praat erover, verberg het niet, schreeuw het uit en laat al je instincten met al hun kracht uitdrukken waar jij eigenlijk boos over bent (wat tegen jouw keurige zelfgevoel ingaat)

1 op de 3 mensen met Parkinson is depressief en precies dát is de groep in wie de motorische en cognitieve functies het snelst verminderen. Als je stress hebt en je symptomen verslechteren, ga dan eerst op zoek naar psychotherapie of natuurlijke rustgevers als valeriaan en passiflora, alvorens je de dosis Sinemet gaat verhogen.

Dieren kennen niet de chronische stress die mensen kennen. Een levensbedreigende situatie zijn zij snel vergeten. Daarom krijgen zij geen Parkinson, stellen sommigen, en is Parkinson een sociale-cultuurziekte. Zij zien de samenleving als een collectieve neurose. Emotionele hygiene is het recept voor iemand met Parkinson. Het bestaat uit ontsnappen aan je sociale netwerk en vrijheid geven aan je onderdrukkende instinkt/gevoelens. Ga weg uit de kudde, skip de verplichte familie-/buurt-/werk-feestmomenten als je er geen zin in hebt, want deze situaties verergeren je symptomen! Lao Tse zegt: “Zoek de goedkeuring van andere mensen en je bent hun gevangene”. Ga om met goede vrienden, die jou blij maken en hoedt je mensen die jou met een rotgevoel laten zitten.

Als de neuroloog aan iemand met Parkinson zou vragen wat de ziekte bij hem heeft veroorzaakt, dan heeft deze persoon daar eigenlijk altijd wel een antwoord op!

Tip van dr Maldonado: vermijd lawaai en zoek de stilte. En doe af en toe iets geks of wilds, iets dat tegen jouw plichtsgetrouwe natuur ingaat!

Andere hoofdstukken:

  1. Symptomen die dr. Parkinson nooit heeft gezien en beschreven
  2. Powerwalking/Brisk-walking in plaats van Sinemet
  3. Ik voel, dus ik besta
  4. Plezier laat dopamine stijgen
  5. Stress doodt neuronen
  6. Vertel me je dromen en ik voorspel je jouw toekomst
  7. Ziekte van Parkinson ontstaat in de darmen
  8. Beginnen met natuurlijke Levodopa (Mucuna)
  9. Mucuna voor patienten die al medicatie gebruiken
  10. Essentiele toevoegingen