Howard Shifke – Qigong

Fighting Parkinson’s Drug Free is de naam van de Stichting die is opgericht door de in Amerika wonende Howard Shifke. Hij werd gediagnostiseerd met Parkinson en binnen een jaar was hij symptoomvrij. Hij presenteert een holistische benadering om de Parkinson vanuit een nieuw perspectief te bezien. De aanpak van Howard Shifke heet zijn Parkinson’s Recipe for Recovery®. Zijn recept voor herstel is een combinatie van Qigong, Traditionele Chinese Geneeskunde, Acupressuur, Ziel, Geest, Lichaamsgeneeskunde, Chanting, Jin Shin Jyutsu, Yin Tui Na, een vegetarisch dieet , en veel meditatie, affirmatie en gebedstechnieken. Met vallen en opstaan ​​kon hij ontdekken wat werkte en wat niet. Hij legt het uit in zijn boek Fighting Parkinson’s … and Winning.

Het boek beschrijft vooral wat de diagnose en herstel met hem en zijn gezin deed. Een persoonlijk verhaal dus. Wat ik mooi vind is dat hij niet elke verergering van een verschijnsel zag als: ‘oh, nu wordt de ziekte dus erger, zie je wel, het gaat bergafwaarts met me’, maar als: ‘nu voel ik dit, morgen is het misschien weer weg’. Dat gaf hem het vertrouwen dat hem uiteindelijk hielp om symptoomvrij te worden. Ik herken dat zelf ook. Soms heb ik opeens een nieuw verschijnsel of wordt een bestaand verschijnsel opeens heel erg en dan schrik ik me rot. Maar soms is het opeens weer helemaal weg. Het verdwijnt het snelst als ik me niet te druk maak om het nieuwe verschijnsel.

In zijn boek ‘Fighting Parkinsons and Winning’ en op zijn website fightingparkinsonsdrugfree.com vind je meer informatie en bekijk ook eventueel onderstaand filmpje