Prof. Dr. Dirk de Wachter, psychiater: leren omgaan met een minder succesvol leven

Professor Dr. Dirk de Wachter constateert dat we in onze Westerse maatschappij toenemend gericht zijn op succes. Voor de wat minder hard presterenden is geen plek meer in de speedboot van het leven. Ze vallen overboord en moeten worden opgevangen in reddingssloepen. Deze mensen komen soms bij psychiaters en vragen om een pilletje dat hen moet helpen om weer mee te doen in de speedboat-race. Dirk de Wachter is geen tegenstander van medicatie, maar stelt vast dat de maatschappij te veel van mensen eist (hij noemt het een borderline-cultuur) en dat het ‘beetje ongelukkig zijn’ kennelijk niet meer past en opnieuw kan worden geleerd. Daarnaast constateert De Wachter dat de problemen waarmee veel mensen naar hem toe komen zouden moeten kunnen worden opgelost in een sociale kring. Maar in de speedboat-maatschappij (misschien ook de eigen sociale kring) is soms geen plaats voor ziekte en problemen.

Zelf herken ik mijn eigen neiging om, sinds ik de diagnose Parkinson heb, mezelf als ‘mislukt’ te zien, omdat ik de race van het leven heb verloren, omdat ik er mijn baan door kwijtraakte en ook niet meer zo flitsend en snel kan zijn als ik zou willen. Ik wilde de leukste en meest dynamische oma worden die bestond! Het direct grijpen naar pillen, zou mogelijk uitstel betekenen van het er aan te moeten geloven dat mijn bewegingen niet meer allemaal vanzelf gaan. De pillen gaven me wel wat verlichting van motorische verschijnselen, maar welk vooruitzicht zou me staan te wachten als ik die ingeslagen weg zou hebben voortgezet?

Op LinkedIn las ik vanmorgen een artikel dat geschreven is door arts en filosoof Machteld Huber, waarin zij pleit dat we na een diagnose kijken naar wat iemand wel kan in plaats van niet. Zij noemt dat positieve gezondheid. We moeten vragen “wat vindt u belangrijk” in plaats van “wat is uw klacht”? Zij is er tegenstander van dat de mens wordt gezien als een mechanisch model: het lichaam als auto en het ziekenhuis als garage.

De openingszin van het boek ‘Limits to medicine’ van de Oostenrijkse filosoof en theoloog Ivan Illich in 1974 luidt: Geneeskunde is een bedreiging voor de gezondheid geworden” . Volgens Illich betekent gezondheid het vermogen om zelfstandig te kunnen omgaan met ziekte, lijden en dood. Illich vond dat de geneeskunde dit vermogen aantast door ziekte, lijden en dood teveel te benaderen als technisch fenomeen in plaats van dat het een onderdeel is van het menselijk bestaan.

Terug naar Dirk de Wachter. Deze innemende, humoristische en vriendelijke Vlaams psychiater heeft meerdere you-tubes gemaakt. Ik kan je aanraden ze te bekijken! Misschien helpen ze jou om je diagnose een plekje te geven en jouw keuze over hoe je aankijkt tegen je ziekte en tegen medicatie te heroverwegen.

Ik plaats onderstaande you-tube met toestemming van Professor de Wachter. In zijn bericht terug naar mij, schreef hij: “Proficiat met uw mooie initiatief, dat ik zeker wil ondersteunen. Ik ben vereerd met uw waardering. Veel succes en vriendelijke groeten, Dirk”.

Overigens … er zijn nog veel meer fijne filmpjes te vinden van hem.