Dr. Matthew Phillips, Dr. Jeff Volek en Prof. Mark Mattson, bevelen een ketogene leefstijl of (intermitting) vasten aan

Dr. Matthew Phillips is een neuroloog uit Nieuw Zeeland die een studie heeft verricht naar de invloed van vasten of een ketogene eetstijl op de symptomen van Parkinson. In de video hieronder vind je een samenvatting, maar mocht je niet een half uur de tijd hebben, dan heb ik hierna een geschreven samenvatting van de youtube voor je.

In Parkinson zien we het volgende in het brein:

 • Neuronenverlies (meer dan 50%) in de Substantia Nigra
 • Minder zichtbaar is het neuronenverlies in de rest van het brein, het autonome zenuwstelsel en de het zenuwstelsel in de buik

Problemen die het neuronenverlies in het brein veroorzaken zijn dat bij Parkinson een afgenomen beschikbaarheid van glucose is door een verlaagd insulinegehalte in het brein tgv een defect glucosemetabolisme. De mitochondriën (de energiefabriekjes van de cellen) krijgen een andere vorm en verminderen naast dat defect in aantal en produceren daardoor minder energie.

Parkinson heeft zichtbare en niet-zichtbare verschijnselen. Medicatie doet alleen iets aan de motorische verschijnselen, het topje van de ijsberg. Het behandelt alleen niet de non-motorische verschijnselen, het defecte glucose-metabolisme en het defecte mitochondrIën-systeem. Samen heten ze het neuronen-metabolisme en zijn ze de oorzaak van Parkinson.

Hoe kunnen we de defecten positief beïnvoeden?

We gaan een stukje de geschiedenis in. Van origine at de mens niet 3 keer per dag, maar pas dan als er iets van voedsel beschikbaar was. De mens was een jager, voordat hij agrariër werd en was dus gewend om dagen geen voedsel tot zijn beschikking te hebben. Dat lijkt op vasten. Bij vasten wordt door het lichaam (de lever) ketonen geproduceerd. Hun metabolisme bleef zo gezond. Vasten is voor onze hedendaagse mens alsnog erg gezond. Ketonen kunnen namelijk goed de neuronen van energie voorzien en de mitochondrie-functie verbeteren. Er komt dus veel meer energie in de neuronen.

Ketogeen dieet is niet zo krachtig als vasten, maar het is veel langer vol te houden.

Hoe kunnen we Parkinson in zijn geheel behandelen? We kunnen best onze medicatie blijven nemen, maar laten we ook de bodem van de ijsberg, het defecte neuronen-metabolisme behandelen.

Naar de invloed van ketogeen eten en het effect ervan op Parkinson zijn 2 studies geweest:

2005: Een 4 weken studie met 7 parkinson-patiënten. Er was geen controlegroep. De symptomen verbeterden (gemeten met UPDRS) met 43%! Het kán er aan hebben gelegen dat placebo-effect meespeelde of de medicatie beter werkte door het ketogene dieet.

2017: Een 8-weken studie, 44 deelnemers. De groep werd verdeeld over 2 subgroepen: een groep met een laag-vet dieet versus met een laag-koolhydraten dieet. Beide groepen vertoonden verbetering (gemeten via UPDRS), maar van beide groepen waren die nogal verschillend:

Laag vet-groep: Ketonenniveau was gemiddeld laag (0,2 mmol).

 • 20% verbetering motorische symptomen
 • Non-motorisch: wk 8: verbetering van 11%

Maar ook!

 • Steeds honger wk 4: 22 %, wk 8: 28 %
 • Toegenomen tremor wk 4: 13 %, wk8: 22%
 • Toegenomen irritatie: wk 4: 17%, wk 8: 13 %

Laag-koolhydraten, veel vet-groep. Ketonenniveau was gemiddeld hoog (1,2 mmol)

 • 20% verbetering motorische symptomen
 • Verbetering op non-motorische symptomen 41%. (met name: blaasproblemen, slaperigheid overdag, vermoeidheid, cognitieve vermindering en pijn)

Maar ook!

 • Toegenomen tremor en rigiditeit: wk 4: 50%, wk 8: 29%
 • Toegenomen dorst: wk 4: 25%, wk 8: 21%
 • Toegenomen irritatie: wk 4: 33 %, wk 8: 8 %

Verbetering van symptomen door de invloed van medicatie is ondervangen door in beide groepen evenveel eiwit toe te laten.

In april 2022 kreeg ik een email van Dr. Matthew Phillips waarin hij mij en anderen met Parkinson attendeert op een youtube van een interview dat Dr. Shawn Baker onlangs met hem had:

Dr Matthew Phillips deelt zijn publicaties en de recepten die zijn gebruikt in zijn onderzoek op zijn website Metabolicneurologist.com

Zie hierna een opname van Dr. Jeff Volek over de invloed van ketosis op o.a. neurodegeneratieve aandoeningen

En een opname van de professor neurowetenschappen op de John Hopkins Universiteit Professor Mark Mattson (hoofd van het laboratorium van neurowetenschappen in the National Institute on Aging. Hij geeft aan welke effecten het intermittend vasten heeft op Parkinson:

 1. Het vermeerdert BDNF, een neurotrofe factor (soort reparatiekit van kapotte neuronen);
 2. Het vermeerdert het aantal mitochondriën;
 3. Het herstelt kapot DNA.

Luister vooral naar het stukje tussen 8.55 en 13.00, daarin vertelt hij de kern van het principe: