Dr. Ray Dorsey met de laatste wetenswaardigheden rondom oorzaak en behandeling van Parkinson

Oorzaken van Parkinson zijn de enorme vervuiling van onze leefomgeving (bijvoorbeeld uitlaatgassen, maar vooral ook stoffen die worden gebruikt bij stomerijen), drinkwater, en het steeds meer chemisch worden van ons voedsel, bestrijdingsmiddelen. Maar ook hoofdtrauma of chemisch hersentrauma.

Dr. Ray Dorsey heeft naar aanleiding van zijn onderzoek een boek ‘Ending Parkinson’s Disease’, uitgegeven dat hij als pdf gratis wil uitdelen aan lijders van Parkinson die zich de aanschaf van het boek niet kunnen permitteren. Je kun een mail sturen naar: info@endingpd.org

Samengevat is zijn advies aan mensen die de leven met Parkinson:

  • Je zo weinig blootstellen aan chemische stoffen, pesticiden;
  • Eventueel het aanschaffen van een lucht- en drinkwaterreiniger;
  • Veel bewegen!! De toelichting daarop kun je beluisteren in onderstaande video bij 38.10 minuten. Je hersenen produceren dan BDNF, een stof die de (connecties tussen) resterende hersencellen en mitochondrale functies verbetert. De vorm van bewegen moet je laten zweten, maar ook dansen, yoga, tai chi/qigong en weerstandstraining zijn goed;
  • Mogelijk reduceert caffeine de klachten, maar dat laatste is niet 100 % zeker.