Dr. A. Costantini en zijn vitamine B1-therapie

Klik hier voor mijn blog over mijn persoonlijke weg met vitamine B1

Hierna schrijf ik de vertaling van de website www.highdosethiamine.org. Deze website is deels opgesteld ter nagedachtenis aan dr. Costantini, (groten)deels is de tekst door dr. Costantini zelf geschreven.

Wie was dr. A. Constatini?

Vanaf 2011 begon dr. Antonio Costantini, een Italiaanse neuroloog, een therapeutisch protocol te bestuderen om een ​​aantal symptomen van diverse ziekten te behandelen, waaronder Parkinson. Samen met dr. Roberto Fancellu (neuroloog), dr. Marco Colangeli (milieuwetenschapper) en mevrouw Maria I. Pala (verpleegster) onderzocht hij methodisch de effecten van thiamine bij patiënten die leden aan verschillende neurodegeneratieve ziekten.

Het resultaat van dit werk is gedocumenteerd in een aantal collegiaal getoetste artikelen die tussen 2013 en vandaag zijn gepubliceerd in belangrijke tijdschriften met casusrapporten. In deze artikelen wordt ingegaan op dit onderzoek en hoe de therapie verder verfijnd werd. Er zijn tot nu toe meer dan een dozijn artikelen gepubliceerd door de werkgroep van Dr. Costantini (zie onderaan de pagina).

Tot 2019 bood dr. Costantini adviesdiensten aan patiënten in zijn ambulante kliniek in Viterbo, Italië, en via e-mail aan mensen over de hele wereld. Een gezondheidsprobleem dwong hem echter begin 2019 de consultancydiensten op te schorten en helaas overleed dr. Costantini in 2020 aan de gevolgen van Corona.

HDT-therapieprotocol

High-Dose Thiamine (HDT)-therapie, toegediend in de juist ingestelde dosis, verbetert vermoeidheid en andere symptomen bij de ziekte van Parkinson, evenals vermoeidheid en aandoening-specifieke symptomen bij een aantal andere neurodegeneratieve (en gerelateerde auto-immuun- en/of of inflammatoire) aandoeningen.

Wat hierna volgt is een gedetailleerde uitleg van hoe HDT-therapie is gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson – zowel klinisch als in studies – door Dr. Costantini.

Niet-motorische symptomen: Vaak zijn niet-motorische symptomen minder intens dan motorische symptomen en kunnen ze volledig worden verlicht door HDT, zelfs als het de enige therapie is die de patiënt gebruikt. Tot op heden heeft geen enkele therapie een vergelijkbare effectiviteit aangetoond tegen niet-motorische symptomen.

Motorische symptomen: Wat de motorische symptomen betreft, kan de hoge dosis thiamine op zichzelf niet leiden tot de volledige regressie van de motorische verschijnselen, tenzij de ziekte zeer recent is begonnen (het betreft zeldzame gevallen die zijn waargenomen). Dit kan te wijten zijn aan het feit dat, hoewel de thiamine de ternauwernood overleefde cellen herstelt en de ontwikkeling van de ziekte lijkt te stoppen, de ‘gezonde’ cellen door de agressie van de ziekte nog maar in een beperkt aantal zijn en niet in staat zijn om alle functionele systemen te vervangen van de substantia nigra.

HDT en levodopa:

We hebben vastgesteld dat de juiste dosis thiamine kan leiden tot een verbetering van de symptomen tussen 50 en 80-90%, maar om de volledige regressie van de symptomen te bereiken, moet de juiste dosis l-dopa worden gekoppeld om de dopaminerge werking te stimuleren. L-dopa zal niet meer leiden tot dyskinesie als het samen met de hoge dosis thiamine wordt gebruikt.

Behandelingshypothese

De behandeling is gebaseerd op de hypothese dat de ziekte leidt tot de dood van neuronen door zijn interactie met het intracellulaire metabolisme van thiamine. Deze werking kan worden geblokkeerd door toediening van hoge doses thiamine. De neuronen, eenmaal niet langer belast door de primaire oorzaak van de ziekte, hervatten hun activiteit en dit leidt tot verbetering van de meeste symptomen.

Door de therapie voort te zetten, kunnen de neuronen gezond blijven, ongeacht het bestaan ​​van Parkinson. Dus naast een snelle verbetering van de symptomen zien we ook een bevriezing van de evolutie van de ziekte.

De hoge dosis thiamine elimineert echter niet de primaire oorzaak van de ziekte, maar blokkeert alle schade die door de ziekte wordt veroorzaakt. Daarom is de hoge dosis thiamine een pathogenetische therapie. De therapie beperkt dus de degeneratie van het zenuwstelsel, dat efficiënt blijft werken wanneer het ontlast is van de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt.

Effect van het opschorten van de behandeling met thiamine

Wanneer de hoge dosis thiamine wordt stopgezet na een kuurcyclus van drie maanden, houden de gunstige effecten niet meteen op, maar beginnen ze binnen de volgende twee maanden af ​​te nemen. Wij geloven dat dit gebeurt omdat de werkingsmechanismen van de ziekte een bepaald buffereffect hebben dat op zijn beurt een paar maanden nodig heeft voordat de status van de symptomen terugkeert voordat hoge doses thiamine worden gebruikt.

De juiste dosis vinden
De juiste dosis varieert op basis van:

 • Duur van de ziekte (hoe langer de ziekte duurt, des te hoger zullen in het algemeen de doses zijn;
 • Ernst van de symptomen en snelheid van progressie van de ziekte;
 • Gewicht en fysieke kenmerken van de patiënt;
 • Gevoeligheid/reactiviteit op de behandeling.

Om de juiste dosis te bepalen, houden we ons meestal aan het volgende protocol:

In het geval van een recent begin van de ziekte bij patiënten met een gewicht tussen 50 en 65 kg beginnen we de therapie met 2000 mg (2 gram) thiamine per dag, voor en na de lunch.

Als de patiënt meer weegt, kan de dosis 3000 mg per dag zijn, altijd verdeeld over twee toedieningen.

Orale thiamine mag niet worden ingenomen met sappen of een zure drank, alleen water.

De equivalente intramusculaire toediening van thiamine zou zijn:

 • Voor 2 gram/dag oraal = 1 x 100mg injecteerbare oplossing per week;
 • Voor 3 gram/dag oraal = 2 x 75mg injecteerbare oplossing per week;
 • Voor 4 gram/dag oraal = 2 x 100 mg injecteerbare oplossing per week.

OPMERKING: wanneer het wordt toegediend via intramusculaire injecties, kan de behandeling leiden tot allergische reacties (we hebben 4 gevallen waargenomen bij meer dan 2.500 patiënten). Er zijn voornamelijk dermatologische ruis en allergische verschijnselen.

OPMERKING: Het wordt afgeraden IM hoge dosis thiamine te gebruiken voor patiënten die worden behandeld met anticoagulantia (bijv. Coumadin, Sintrom), aangezien de injectie een hematoom kan veroorzaken op de plaats van de injectie.

Om dezelfde effecten van de intramusculaire dosis te verkrijgen, moet de orale dosis ongeveer 140 keer hoger zijn. Zo heeft 100 mg eenmaal per week geïnjecteerd hetzelfde therapeutische effect als 2 gram per dag x 7 dagen (totaal 14.000 mg, dus 140 keer 100 mg) bij orale toediening.

De juiste dosis van een hoge dosis thiamine-therapie vermindert de symptomen aanzienlijk. Wat overblijft (met name tremor is hardnekkig en weerstaat de meeste therapieën) reageert gemakkelijk op het gebruik van l-dopa.

Wanneer gebruikt de patiënt teveel?

Allereerst hebben we geleerd dat als de startdosis thiamine te hoog is voor de patiënt, deze na een aanvankelijk eerste verbetering na een paar dagen een verergering van de symptomen zal ervaren. In dit geval nodigen we de patiënt uit om de behandeling met een hoge dosis thiamine ongeveer een week stop te zetten, en wanneer de verslechtering afneemt, hervatten we de therapie met lagere doses, vaak de helft van de oorspronkelijke dosis. Onze ervaring is dat de juiste dosis niet tot bijkomende/ongewenste effecten mag leiden, maar alleen tot voordelen voor de patiënt. Dit omvat een verbetering van de UPDRS-symptomen met ten minste 50% en het normaliseren van de trektest.

Effect van behandeling op de trektest

De verbetering van de resultaten van de trektest wordt alleen waargenomen bij de behandeling met een hoge dosis thiamine, niet bij gebruik van levodopa.

Wat is de trektest? Een normaal persoon die onverwachts wat naar achteren wordt getrokken, blijft stabiel of doet een enkele stap achteruit om te voorkomen dat hij valt. Dit is een normale reactie. Als een patiënt met Parkinson abrupt naar achteren wordt getrokken, zal hij of zij twee of drie stappen achteruit doen voordat hij herstelt, of heeft hij of zij ondersteuning nodig om achterover vallen te voorkomen. Dit symptoom wordt alleen verbeterd door het gebruik van het hoge dosis thiamine-protocol, aangezien we nooit verbetering hebben waargenomen bij andere behandelingen.

Zodra de behandeling met een hoge dosis thiamine begint, worden de prestaties van de patiënt op de trektest gewoonlijk binnen een maand normaal; in zeldzame gevallen is het nodig de dosering aan te passen. Om deze reden kan het in totaal tot drie maanden duren voordat de trektest verbeterd is.

Video’s voor de behandeling maken

Voordat de therapie met thiamine wordt gestart, is het nuttig dat de patiënt zichzelf op video opneemt. In de video moeten de gezichtsmimiek, het spreken, het lopen en als het kan een trektest worden uitgevoerd en opgenomen. Het maken van video’s van deze acties moet periodiek ter vergelijking worden herhaald om veranderingen in de uitvoeringen op te merken.

HDT + vitaminesupplementen, L-dopa, andere medicijnen

Hoewel het onze ervaring is dat thiamine alleen goed werkt, is het mogelijk om andere vitamines van B groep toe te voegen, waaronder foliumzuur. We beginnen de therapie echter niet daarmee. Vooral vitamine B6 moet worden vermeden. Dit omdat vitamine B6 bij Parkinson kan interfereren met de hoeveelheid L-dopa die de hersenen bereikt en zo de symptomen kan verergeren.

Het kan ook nuttig zijn om twee keer per week een tablet magnesium met verlengde afgifte (375 mg) in te nemen. Sommige thiaminesupplementen op de markt bevatten ook grote hoeveelheden magnesium en/of andere elementen. Deze moeten worden vermeden omdat de patiënten die de thiaminetherapie met hoge doses doen, geen baat hebben bij de relatief hoge doses van andere supplementen die onbedoeld tegelijk met de thiamine worden ingenomen.

Wanneer we de behandeling starten met een hoge dosis thiamine, onderbreken of wijzigen we het oorspronkelijke medicatieregime van de patiënt meestal niet, omdat we uit onze klinische ervaring hebben geleerd dat thiamine de werkzaamheid van traditionele Parkinsonmedicatie verbetert. Thiamine is zeer veilig voor de patiënt en kan samen met welk ander supplement of medicijn dan ook worden ingenomen.                                                                                                                       

Kijkend naar de toekomst:

Tot op heden hebben meer dan 2.500 patiënten die lijden aan de ziekte van Parkinson en verschillende andere neurodegeneratieve en auto-immuunziekten hun symptomen, soms dramatisch, verlicht door gebruik te maken van een hoge dosis thiaminetherapie (HDT) naast de klassieke medische behandelingen voor hun ziekte.

Zoveel mensen zouden tegenwoordig baat kunnen hebben bij deze therapie. Maar wil elke patiënt ter wereld een High-Dose Thiamine (HDT)-therapie ontvangen via vertrouwde medische kanalen, dan moet deze worden goedgekeurd door verschillende internationale geneesmiddelenadministraties, zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en de European Medicines Agency (EMA).

Alleen succesvolle resultaten van een goed opgezette klinische proef zullen voldoen aan het goedkeuringsproces. Concreet moeten we een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie op meerdere locaties uitvoeren die een representatief aantal patiënten omvat en het relevante tijdsbestek overspant. Dergelijk onderzoek vereist voldoende financiering, ondersteund voor de duur van de proef.

Het vinden van geschikte financieringsbronnen en het indienen van aanvragen bij hen vergen een constante focus en inspanning. Maar we moeten de uitdaging aangaan, want succesvolle resultaten van een robuuste klinische proef zouden de effectiviteit van de therapie wetenschappelijk en met statistische significantie bevestigen, ons in staat stellen de mechanismen ervan te begrijpen en te beschrijven, en ons mogelijk laten zien hoe we de effectiviteit verder kunnen verbeteren.

Hiertoe hebben we een GoFundMe-campagne gelanceerd met als uiteindelijk doel geld in te zamelen om HDT-therapie verder te brengen in het goedkeuringsproces, en om informatie over onze ervaringen tot nu toe direct beschikbaar te maken voor patiënten, behandelaars en andere gezondheidswerkers door middel van inspanningen als deze plaats.

Samenvattend:

De enkele duizenden patiënten die we volgen, hebben nooit melding gemaakt van grote neveneffecten of problemen met de therapie, noch voor de klinische noch voor de bloedtesten; en bij het bewaken van hun algemene vitale functies hebben we geen ongunstige omstandigheden waargenomen.

Het is echter duidelijk dat de beste therapeutische resultaten met de hoge dosis thiamine worden verkregen door deskundige beoefenaars en na een nauwkeurige eerste klinische evaluatie van de toestand van de patiënt, de video-opnamen enz.

We kennen veel patiënten die in 2012-2013 met de therapie zijn begonnen en die tegenwoordig (2019) nog steeds in goede algemene fysieke en mentale conditie verkeren, zonder duidelijke tekenen van progressie van de ziekte. Van de meer dan 2.500 patiënten die we hebben behandeld, vonden we:

 • Relevante verbetering van motorische en niet-motorische symptomen;
 • De ziekte lijkt niet vooruit te gaan;
 • Afwezigheid van bijwerkingen als gevolg van langdurig gebruik van L-dopa;
 • Geen neveneffecten of wijzigingen in de resultaten van bloedonderzoeken.                     

Antonio Costantini

De onderzoeksrapporten waarnaar in de eerste paragraaf van deze pagina wordt verwezen en welke zijn opgesteld door de werkgroep van dr. Costantini, zijn hier te vinden: