Dr. Joe Dispensa – jij bent de placebo

Ik las het zeer inspirerende boek ‘Jij bent de placebo, maak je gedachten tot realiteit’ van Dr. Joe Dispenza. Hierna volgt een korte samenvatting:

Is het mogelijk om te genezen met enkel je gedachten – zonder medicatie of operatie? De waarheid is dat dit vaker gebeurt dan je misschien zou verwachten. In Jij bent de placebo bespreekt dr. Joe Dispenza talrijke gedocumenteerde casussen van mensen, die een bot-, schildklier-, reumatische- of hartaandoening, maar ook de ziekte van Parkinson keerden door in een placebo te geloven. Dr. Joe stelt de vraag: Is het mogelijk om mensen de principes van de placebo te leren en, zonder gebruik te maken van een externe remedie als medicatie of operatie, innerlijke veranderingen teweeg te brengen in hun gezondheidssituatie? Hij bespreekt wetenschappelijk bewijsmateriaal (inclusief hersenscan- weergaven in kleur, zie hieronder een foto) van bijzondere genezingen tijdens zijn workshops waarin deelnemers zijn model van persoonlijke transformatie leren op basis van praktische toepassingen van het ‘placebo-effect’. Het boek eindigt met een geleide meditatie om de overtuigingen en percepties te veranderen die je beperken – de eerste stap in genezing. Jij bent de placebo combineert de nieuwste research in neurowetenschap, biologie, psychologie, geconditioneerd gedrag en kwantumfysica om de werking van het placebo-effect te ontsluieren en ziekten te genezen.

(Hierboven zie je een afbeelding van een hersenscan van Michelle voor en na meditatie. Bovenste scan voor meditatie: te veel hersenactiviteit, hyperincoherentie en overregulering, wat zich vertaalde in onrust en hyperactiviteit. Onderste scan voor meditatie: te lage alfa- en beta hersengolven, wat zich vertaalde in verminderde cognitieve activiteit, verminderd leervermogen en verminderde betrokkenheid. Deze beelden zijn gebruikelijk bij Parkinson, door het tekort aan dopamine. Na een periode intensieve meditatie, waren de beide patronen zo goed als normaal en had Michelle geen tremoren, krampen en motorische problemen meer)

Het boek leest prettig en het stemt mij hoopvol, want het geeft pespectief. De schrijver suggereert dat Parkinsons gevoelig zijn voor placebo-effect en geeft enkele voorbeelden waarin hij dat aantoont. Hij noemt nergens dat Parkinsons na een gelukte placebo-behandeling voortaan vanzelf voldoende dopamine aanmaken (oftewel volledig genezen zijn), maar juist dat zij dagelijks onderhoud met een placebo nodig blijven houden, om verschijnselen te minimaliseren. Elke dag 2 keer een uur mediteren, is zijn remedie!

Ik citeer hierna opmerkelijke uitspraken uit het boek:

Hoofdstuk 1 – Is het mogelijk?

Mensen met een positieve instelling leven gemiddeld 7 jaar langer dan zij die een negatieve kijk hebben op ouderdom. Onderzoekers scanden de hersenen van Parkinsons na het toedienen van een placebo en ontdekten dat zij die positief reageerden tot 200 % meer dopamine hadden aangemaakt.

Hoofdstuk 2 – Een korte geschiedenis van de placebo

Een langdurige negatieve emotionele gesteldheid kan bijdragen aan ziekte. De genen die ziekte veroorzaken of herstel bevorderen, kunnen worden uit- en aangezet. Het menselijk lichaam is de beste apothecaris voor zichzelf, omdat de meest succesvolle recepten worden ingevuld door het lichaam zelf . Er bestaan geen ongeneeslijke ziekten, alleen ongeneeslijke patiënten.

Hoofdstuk 3 – Het placebo-effect en de hersenen

Vanwege de enorme omvang van onze voorhersenen heeft de mens het voorrecht dat we ons denken reëeler kunnen maken dan wat dan ook – dit is hoe de placebo werkt. Het draait hierbij om 3 hoofdelementen: conditionering (associatieve herinnering), verwachting (hoe geloofwaardig is de uitkomst en … kunnen we deze emotioneel accepteren?) en betekenis (welke intentie hebben we?).

Hoe meer je gelooft dat een medicijn, operatie of andere behandeling/procedure zal werken, des te beter werkt hij. Soms zelfs zonder dat de daadwerkelijke operatie is uitgevoerd/medicatie is toegediend. Zodra je een nieuwe gedachte denkt, word je veranderd – neurologisch, chemisch en genetisch. Door kersverse nieuwe manieren van doen, denken en opdoen van ervaringen, kun je onmiddelijk nieuwe genen activeren en verandert je brein dank zij neuroplasticiteit. De sleutel daartoe is out-of-the-box denken. Dat voelt ongemakkelijk. We dansen een nieuwe persoonlijkheid in en dat kost tijd. Als iets ‘niet goed voelt’ betekent dat niet dat het niet goed is. We bedoelen dan eigenlijk dat iets ‘niet vertrouwd voelt’. We ontmantelen onze oude instellingen en overtuigingen, die ons ziek maakten. Deze zijn chemische verslagen uit het verleden. We voelen ontwenningsverschijnselen van onze chemisch-emotionele verslaving. Sommigen noemen deze ervaring ‘de donkere nacht van de ziel’. Voor sommigen is het moeilijk hun toekomst te veranderen, ondanks dat blijven hangen in het verleden hen ziek maakt.

Hoofdstuk 4 – Het placebo-effect in het lichaam

Onze overtuigingen, gebeden, gedachten, intenties en geloof komen vaak sterker overeen met onze gezondheid, levensduur en geluk, dan onze genen. Het is het signaal buiten de cel dat verantwoordelijk is welke genen in je cel worden gelezen (gen-expressie en epigenetica).

Stress is één van de grootste oorzaken van epigenetische verandering. Er zijn 3 vormen van stress: fysieke (trauma), chemische (gifstoffen) en emotionele (angst, zorgen, boosheid, overbelasting …) De cellen sluiten zich dan, communiceren niet meer met elkaar en worden ‘egoïstisch’. Het is elke cel voor zich, zodat de collectieve gemeenschap van samenwerkende cellen wordt gebroken. De beschikbare energie wordt niet meer goed verdeeld, we komen in een overlevingsmodus en we worden ziek.

Hoofdstuk 5 – Hoe gedachten het brein en het lichaam veranderen

Oefen nieuwe keuzen, gedragingen en ervaringen. Als je steeds ditzelfde gedachtenniveau kunt blijven produceren (bijvoorbeeld door een verhoogde staat van emotie als vreugde of dankbaarheid of elke andere uitkomst die jíj wil), installeer je je eigen, nieuwe neurologische circuits. Je gaan epigenetische veranderingen produceren die leiden tot echte structurele en functionele veranderingen in je lichaam. Het zijn de stamcellen die het schijnbaar onmogelijke, mogelijk maken. Er verandert namelijk écht wat in je lichaam. Stamcellen zijn ongespecialiseerde cellen die kunnen veranderen in een gespecialiseerde cel welke nodig is om te helpen in een genezingsproces, en worden bijvoorbeeld een nieuwe huidcel, hartcel of zenuwcel (vergelijk een stamcel met ducktape, wat kan helpen bij het dichten van een kapotte leiding, maar ook een trouwjurk kan herstellen). Alleen als de persoon in een negatieve emotie verkeert (angst, boosheid …) ontvangen de stamcellen onduidelijke signalen. Het is bekend dat wonden sneller genezen bij een persoon die er een positieve duiding aan geeft. Voorbeeld van Marianne: een gewonde frontsoldaat geneest meestal sneller dan iemand die herstelt van vergelijkbare verwondingen, opgelopen in het verkeer, omdat de soldaat dank zij zijn verwonding niet meer terughoeft de oorlog in en de ander wellicht zijn baan verliest.

Hoofdstuk 6 – Beïnvloedbaarheid

Op het moment dat iemand een duidelijke intentie krijgt van een nieuwe toekomst zonder ziekte en die kan combineren met een verhoogde emotie (hoop en enthousiasme), dan leeft het lichaam in een nieuwe toekomst. Positieve, weidse emoties als vriendelijkheid en compassie, maken een neuropeptide vrij (oxytocine) die receptoren in de amygdala, het deel dat angst genereert, uitschakelt. Angst, doelloosheid, woede, vijandigheid, ongeduld, pessimisme, competitiedrang en gepieker, veroorzaken verlies van vitale energie die je nodig hebt voor genezing. Dankbaarheid en compassie bevordert genezing. Analytisch denken belemmert je geloof in genezing Het gaat over goed en kwaad, mannelijk en vrouwelijk, hoofd versus hart, logica versus emotie. Genezing ontstaat vanuit je emotie. Stress jut het analytisch proces nog eens extra op. Als we kalm zijn, beschermt het analytisch vermogen ons en helpt het ons bij het zoeken naar oplossingen, maar onder stress houdt het vast aan wrok, rancune en slachtofferschap. Het placebo-effect wordt daardoor tegengehouden. Positieve, helende emoties zijn: dankbaarheid, liefde, vreugde, inspiratie, vrede, heelheid. vertrouwen, aanwezigheid. Ziekmakende, overlevingsemoties zijn: twijfel, angst, boosheid, onzekerheid, gepieker, onrust, oordeel, competitie, vreugdeloosheid, schuld, schaamte, depressie, lust, jaloersheid

Hoofdstuk 7 – Attitude, overtuiging en percepties

Geef je niet zomaar over aan de diagnose of voorgestelde behandeling. Verwacht niet dezelfde uitkomst als andere mensen die dezelfde diagnose kregen en geef er een andere betekenis aan dan gemiddelde anderen doen. Spreek de strijdkreet uit: Ik ga dit overwinnen!

Misschien staan belemmerende overtuigingen jou in de weg. Pag 186-200 van het boek legt uit hoe je die kunt opruimen. Wanneer we besluiten een nieuwe overtuiging te creëeren, moet de amplitude aan energie (enthousiasme bijvoorbeeld) groter zijn dan de conditionering van het lichaam (bijvoorbeeld twijfel).

Hoofdstuk 8 – Het kwantumdenken

De klassieke natuurkunde heeft zijn beperkingen wanneer het gaat om onderzoek naar energie, de activiteiten van de immateriele wereld buiten ruimte en tijd en het gedrag van atomen. Atomen lijken voor 99,99999% uit lege ruimte te bestaan, gevuld met energie en informatie. De 0,000001 % materie gedraagt zich niet volgens Newtoniaanse wetten, want is chaotisch, onvoorspelbaar en tijdelijk. De observator is in staat het gedrag te beïnvloeden of te wijzigen door het aandacht te geven (waarnemerseffect). Als jij je dus een toekomstige gebeurtenis kunt voorstellen die je wil ervaren in je leven, bestaat die realiteit al ergens in het kwantumveld, wachtend tot jij hem waarneemt. Door meer te focussen op wat je wel wilt en minder op wat je niet wilt, kun je in het leven roepen wat je wenst. Wat je niet wilt vervaagt dan, omdat je er geen aandacht aan schenkt. Een atoom kan onzichtbare energievelden uitzenden op verschillende frequenties, waaronder röntgen-, gamma-, infrarode- en zichtbare stralen. In de kwantumfysica wordt materie gedefinieerd als een deeltje en het immateriële veld van informatie en energie als golf. Wanneer jouw zenuwstelsel wordt beheerst door de vecht-vluchtmodus, zorgen chemische stoffen van de overlevingsmodus ervoor dat je meer materie en minder energie bent. Je maakt overmatig gebruik van je vitale energie en er komt minder bewustzijn, informatie en energie beschikbaar is voor atomen om te veranderen. De wet van entropie – waar materie de neiging heeft tot wanorde en ineenstorting (incoherentie tussen atomen en moleculen) – maakt jou uiteindelijk ziek. Je cellen communiceren dan niet meer goed met elkaar.

Hoofdstuk 9 – Persoonlijke transformatie

Hoe kun je meer coherentie creëeren? Door meditatie!!! Als je je ogen sluit en je aandacht zou weghalen van je lichaam, mensen, dingen, gebeurtenissen die zich voordoen en je de tijd en plaats van je externe omgeving zou loslaten, investeer je in het veranderlijke en onbekende veld van mogelijkheden. Het is de liefdevolle intelligentie waarmee te versmelt, het eigen ego aflegt en zuiver bewustzijn wordt. Er ontstaat authentieke dankbaarheid, verliefdheid op het leven en vrede.

Laatste hoofdstukken – Hoe mediteer je?

Ontspan je in het huidige moment. richt je aandacht op niet-je-lichaam, niet-een-ding (dit moet ik nog afmaken)……….

Nawoord – Bovennatuurlijk worden

Wanneer je je zo heel voelt dat je je het niet meer kan schelen of ‘het’ zal gebeuren, kunnen zich voor je ogen verbazingwekkende dingen materialiseren. Ik heb geleerd dat dit heel zijn de perfecte, scheppende staat is. Ik heb dit keer op keer gezien toen ik getuige was van genezingen bij mensen over de hele wereld. Ze voelen zich zo compleet, dat ze niet langer dingen willen, niet langer een gebrek ervaren en niet langer proberen het zelf te doen. Ze laten los en tot hun verbazing krijgen ze antwoord van iets dat groter is dan zij zijn – en ze lachen om de eenvoud van het proces. Ze omarmen een nieuw bewustzijn op basis van mogelijkheid, hun handelingen stemmen zij af op hun intenties en zij leven vervolgens volgens grote, universele wetten van liefde, vriendelijkheid, mededogen en echte eenheid”.